For at blive medlem skal du tilmelde dig og betale kontingent. Det opkræves halvårligt og er en forudsætning for at du kan tilmelde dig ridehold m.v.
 
Inden du melder dig på et hold skal du have aftalt dette med vores rideskolekoordinator Laura (e-mail laura.kaalund@gmail.com).
Det er for at sikre, at vi har en hest/pony, som passer til dig, samt at niveauet af undervisningen også passer.
 
Du kan aftale en gratis prøvetime på et af holdene inden du melder dig ind (ridehjelm og vest kan lånes af klubben).
 
Herefter skal du selv melde dig til holdet under holdtilmelding og tilmelde dit betalingskort. Betaling sker forud og betaling opkræves straks for den måned du tilmelder dig i. Du skal derfor vente med at melde dig på et hold til vi er kommet ind i den måned, hvor du starter med ridningen!
Opkrævning foretages herefter automatisk hver måned forud.
Der henvises i øvrigt til menuen "Betingelser" for nærmere oplysninger om onlinebetaling. 
 
Hvis du melder dig ind midt i en måned betaler du kun halv pris for den første måned. Der betales da kontant til instruktøren eller via MobilePay til klubbens kassere på 23723134. 
 
En holdtime varer 60 minutter (inkl. aflevering/overtagelse af hest/pony fra foregående hold) og du skal sørge for at komme i god tid (minimum 20 min. før), så du kan nå at strigle og sadle op, hvis hesten ikke har gået forinden. Hvis du rider på det sidste hold skal du også påregne ekstra tid til at sadle hesten af.
På nybegynderhold må man påregne at en del af timen går med diverse oplæring i håndtering af hesten, hvordan man strigler, sadler op m.m. 
 
Rideskolen følger skolernes ferier og fridage (Svendborg Kommunes). Det betyder at der i nogle måneder er færre ridetimer end i andre - men dette er indregnet i betalingen så man betaler det samme i alle måneder.
 
Du skal have ridehjelm på når du rider og er du under 16 år skal du også bære vest. Nybegyndere kan låne både hjelm og ridevest af klubben.
Du bør desuden anvende fodtøj med hæl, som sikrer at foden ikke skrider gennem bøjlen.
Ved springning skal der altid bæres ridevest.
 
Du skal selv sørge for at have en fritids ulykkesforsikring, som dækker ridning.
 
De mindste ryttere kan have brug for en hjælper/trækker. Vi opfordrer forældrene til selv at gøre dette, men I kan også aftale med en af de større piger at de hjælper. Spørg instruktøren eller se efter opslag på opslagstavlen i stalden eller i ridehuset.
 
Du kan ride på rideskolens ponyer/heste, men du kan også selv medbringe hest eller pony.
Ønsker du selv at medbringe hest/pony skal dette aftales nærmere med stedets ejer Eigil Pers og underviseren forinden.
 
Udmeldelse eller afmeldelse af holdridning skal meddeles skriftligt - helst som mail til klubbens mailadresse: info@broholm-rideklub.dk.
Husk der er en måneds opsigelsesvarsel.
 
Enetimer kan aftales med vores instruktører, som efterfølgende sørger for at der foretages opkrævning (enten kontant eller via vort opkrævningssystem).
 
Holdundervisning og partsridning betales månedsvist forud.
 
Ryttere over 25 år, som gerne vil stille op til konkurrencer for Broholm Rideklub, kan tegne et stævnemedlemskab, som ikke giver ret til at anvende klubbens faciliteter.